Tips: Hoe ziet een goede bedrijfsfilm eruit?

Met een bedrijfsfilm wil u natuurlijk een zo hoog mogelijk rendement halen. Er is veel mogelijk met een bedrijfsfilm als u daar op de juiste manier meer omgaat. Dit zal zeker zorgen voor een uitgebreider klantenbestand.

Aandacht

Uw bedrijfsfilm moet de aandacht trekken, het is zaak om de kijker te boeien. De film moet indruk maken en mensen aanzetten tot actie. U wil dat uw doelgroep de communicatieboodschap goed onthoudt. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een snelle, moderne bedrijfsfilm met een fantasierijk idee. De aandacht wordt hierbij namelijk meer getrokken dan bij een voorspelbaar idee.

Interesse wekken

De bedrijfsfilm moet de interesse wekken. Een manier hiervoor is om de bedrijfsfilm persoonlijk te maken. Laat ontspanning en plezier binnen uw bedrijf zien. De bedrijfsfilm wordt hierdoor aantrekkelijker om te kijken en uw bedrijf wordt er persoonlijker en menselijker door.

Actie

De bedrijfsfilm moet je tot actie overhalen. Probeer echt iets te weeg te brengen te brengen. Houd er echter wel rekening mee dat dit nog niet zo makkelijk is!

Duidelijk doel

Het moet voor de kijker duidelijk zijn met welk doel de bedrijfsfilm is gemaakt. Als bedrijf moet u daarom duidelijk aangeven en bedenken wat u met de film wil bereiken. Het is daarom zaak om goed te brainstormen over de inhoud, het script en het concept.

Denk goed na over uw doelgroep

Een van de belangrijkste dingen van uw videoproductie is dat uw boodschap begrepen moet worden binnen je doelgroep. Er moet daarom goed nagedacht worden hoe de doelgroep je bedrijfsfilm gaat waarderen. Bedrijfsfilms worden namelijk altijd gemaakt voor specifieke groepen uit het bedrijf. Hierbij moet er vanuit gegaan worden dat de doelgroep niets weet (onwetend is) over je product en het bedrijfsproces. Ook de keuze van het medium moet afgestemd worden op deze doelgroep.

Gebruik de juiste "taal"

Spreek uw doelgroep aan met taal die ze "verstaan". Vermijd hierbij jargonwoorden, maar zorg wel voor volwassen taalgebruik.

Kort en bondig

Eentonigheid, langdradigheid of oubollige films moeten voorkomen worden. Maak uw bedrijfsfilm niet te lang, maar houd hem pakkend en vlot. Op deze manier krijgen klanten direct een beeld van uw bedrijf. Probeer de kijker dus niet zoveel mogelijk informatie te geven, maar selecteer de drie belangrijkste punten die u over wil brengen. De meeste mensen onthouden er namelijk niet meer. Praat daarnaast niet aan een stuk door in de film. Vertel niet meer dan 100 woorden in een minuut. hierbij rekening houdend met de actie en titels in de bedrijfsfilm. Uitgebreide verhalen werken vaak weinig productief.

Tijdloos

Een bedrijfsfilm moet tijdloos zijn. Het is zonde om elk jaar een nieuwe bedrijfsfilm te maken, u wil dat de film over vijf jaar nog hetzelfde effect heeft. Natuurlijk verandert er veel in die jaren, toch is het belangrijk de kern hetzelfde te houden. Tijden veranderen, maar uw boodschap niet!

Toon de waarheid

Houd de bedrijfsfilm echt en blijf dicht bij de waarheid. Uw doelgroep prikt direct door een onjuiste afspiegeling van de werkelijkheid heen.

Geen grafieken, tabellen en schema's

Laat niet teveel tabellen, grafieken en schema's zien; deze zijn niet interessant om in een bedrijfsfilm te tonen. In een bedrijfsfilm laat u zien wat een (potientele) klant normaal niet kan zien of horen.